Kam Vás zavedeme?

Pro realizaci našich programů máme k dispozici 10 265 ha lesních pozemků. Pozemky se rozkládají od severního okraje města Brna až  k městu Blansku.

Programy realizujeme v rozmanitých porostech s biologickou rozmanitostí, v hospodářských lesích i přírodních rezervacích, s ukázkami rozdílných způsobů hospodaření.

Pro výběr lokality je důležité vědět, odkud k nám přicházíte, případně přijíždíte. Dle toho vybíráme pro Vás nejlépe časově dostupné místo a les v blízkosti Vašeho bydliště.

Programy je možné uskutečnit také v účelových a demonstračních objektech ŠLP ML Křtiny, případně různě program zkombinovat.

V závorce je uvedeno dopravní spojení, které je vzhledem k počátku trasy programu nejvhodnější zvolit.

Seznam lokalit:

 • Adamov (vlak)
 • Babice nad Svitavou (autobus)
 • Bílovice nad Svitavou (autobus, vlak)
 • Blansko (vlak, zastávka Blansko hlavní nádraží)
 • Brno (zastávka U Buku)
 • Brno arboretum Mendelu (tramvaj č. 9, 11)
 • Bukovina (autobus)
 • Bukovinka (autobus)
 • Habrůvka (autobus)
 • Jedovnice (autobus)
 • Křtiny (autobus)
 • Křtiny arboretum (autobusová zastávka Na lukách, je umístěna u vchodu do arboreta)
 • Křtiny – Dykovy školky – provoz výroby sazenic lesních dřevin
 • Olomučany (autobus)
 • Olomučany – provozní pila, výroba řeziva (autobus)
 • Rajhrad – bažantnice (autobus)
 • Sokolnice – obora (autobus)
 • Vranov (autobus)
Účelová zařízení a demonstrační objekty ŠLP ML Křtiny

 

Arboretum Křtiny

Objekt byl založen prof. Augustem Bayerem v letech 1929–1930. Rozkládá se napůl cesty mezi městysy Křtiny a Jedovnice. Na ploše 23 ha je možné spatřit rozsáhlou dendrologickou sbírku domácích i exotických dřevin. V současné době je zde evidováno okolo 800 taxonů z celého světa. Arboretem prochází exkurzní stezka, která Vás provede velmi rozmanitým terénem. Její součástí jsou např. okrasné palouky s výsadbami velmi cenných dřevin, bukový prales, nebo společenstva nivních luk. Odpočinková zákoutí doplňují originální dřevěné plastiky. K procházce láká také Naučná stezka Domácí dřeviny, kde je shromážděno přes 140 druhů našich dřevin. Základní prohlídkový okruh trvá přibližně 1 hodinu.  Arboretum má jedinečnou atmosféru v každém ročním období.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu.

Arboretum Řícmanice

Arboretum bylo založeno v 60. letech 20. století úsilím pana Jindřicha Chmelaře. Rozkládá se na ploše 4, 31 ha a je tvořeno jednou z nejhodnotnějších sbírek jehličnatých dřevin v České republice. Představuje 100 taxonů a krásný exemplář blahočetu chillského.

Za zhlédnutí stojí také 6 metrů vysoký památník Stromy, který je vyvrcholením tzv. Lesnického Slavína. Jeho návštěvu lze spojit s dalšími poutavými zastaveními v blízkém okolí.

Arboretum Řícmanice je veřejnosti přístupné jednou v roce při Dnech otevřených dveří, jež jsou pořádány vždy ve zvolenou sobotu ve druhé polovině měsíce února.

Vstupné na osobu činí 20 Kč, pro organizované zájezdy nad 20 osob je hromadné vstupné 1000 Kč – včetně výkladu odborného průvodce. Z cen je poskytována sleva 50 % pro školní mládež, studenty a důchodce. Děti do 10 let zdarma.

Otevírací doba – 2019:

Den otevřených dveří:

16. 2. 2019, od 9.30 do 15.30 h

Exkurze možné po osobní domluvě.

Bažantnice Rajhrad

Bažantnice Rajhrad se nachází severovýchodně od Rajhradu a byla založena v polovině 19. století rodem Mitrovských z Mitrovic. Od roku 1948 je v majetku Mendelovy univerzity v Brně a slouží jako myslivecký a vědeckovýzkumný objekt. Na rozloze 148 ha je rozlehlý zbytek lužního lesa a řada účelových políček pro zvěř.

Pokud by někdo rád viděl typické společenstvo luhu, pak právě bažantnice je ukázkový vzorek. Typické dřeviny, flora, fauna a také spousta bažantů obecných, kteří jsou zde chováni, to je naše bažantnice.

Výhodou je naprosto rovinatý a nenáročný terén. Bažantnice je vhodným místem pro relaxaci a poznání přírody v jinak ryze polní krajině.

Dykovy školky

Středisko školek a vzrostlé zeleně slouží k praktické výuce i bádání posluchačů bakalářského a magisterského studia programů krajinářství a lesnictví Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně. Můžete si zde prohlédnout výrobu sadebního materiálu.

Školky nesou jméno významného profesora Antonína Dyka, který patří mezi nejvýznamnější osobnosti Mendelovy univerzity. Profesor Antonín Dyk nebyl pouze vynikajícím lesníkem a myslivcem, ale i člověk velmi hudebně nadaný, což dokládají jeho nadčasové lovecké Signály pro lesní roh B.

Obora Sokolnice

Nachází se nedaleko obce Šlapanice, jihovýchodně od Brna. Obora vznikla v roce 1750, kdy na jejím místě hrabě Leopold Dietrichstein rozšířil k loveckým účelům park sokolnického zámku. V roce 1953 převzala areál Vysoká škola zemědělská. V současnosti je obora ve správě Střediska myslivosti ŠLP ML Křtiny.

Oboru tvoří typ nížinného lužního lesa, kde dominují hlavně duby, jasany a jilmy. V jeho bohatém podrostu lze spatřit populaci daňka skvrnitého. Vycházkový okruh lemují krásné aleje a je doplněn informačními tabulemi. Celý objekt náleží do památkové zóny a tvoří významný krajinný prvek místního regionu.

Pila Olomučany

Na pile se provádí zpracování dřevní hmoty na palivové dříví, řezivo a štěpku. Celý areál je moderně technologicky vybaven, ale je možné vidět třeba i klasickou rámovou pilu. Všechny provozy jsou demonstračním objektem pro studenty Mendelovy univerzity, ale i běžné exkurze.

Pokud byste rádi viděli, co se děje se dřívím, které se v lese vytěží a jaká je jeho další cesta, je tohle ta správná volba vidět jeho efektivní využití.

 

Střelnice Březinka

Je ukrytá v lesních porostech mezi obcí Babice nad Svitavou a Březinou. Střelnice je v podobě udržovaného palouku na krásném klidném místě. Je přizpůsobena pro střelecké vyžití, případně pro sportovní disciplíny. Je doplněna příjemným zastřešeným posezením, ohništěm a udírnou. Vše lze využít pro pohodovou akci lesní pedagogiky.

Výhodou je dobrá dopravní přístupnost po zpevněné cestě.

 

Zámek a zámecký park Křtiny

Spolu s chrámem architekta Jana Blažeje Santini – Aichla tvoří nádherný barokní komplex stojící uprostřed rozsáhlých lesů. Zámek Křtiny i s parkem byly v letech 1994–2012 kompletně zrekonstruovány a mají široké využití pro školy, pro studenty Mendelovy univerzity, instituce, odbornou i laickou veřejnost. Můžeme zde připravit akci lesní pedagogiky v kombinaci uzavřený a otevřený prostor.

V parku o rozloze 2, 7 ha jsou rozmístěny lavičky, proto je místo vhodné pro seniory, nebo pro pohybově znevýhodněné občany. V prostorách zámku je posluchárna, sály, restaurace a laserová střelnice.