Jak se sází strom?

Zuzana Hubená Nezařazené

V areálu Dykových školek jsme přivítali Masarykovu základní školu Kamenačky z Brna. Paní učitelka Wolfová, hlavní organizátorka akce, si přála, aby studenti okusili, jak se sází stromy. Studenty jsme zapojily nejdříve do “odpočinkové fáze“ programu. Ta byla zahájena v areálu Dykových školek, kde se seznámili s výrobou sadebního materiálu. Potom se přemisťovali od jedné „odpočinkové“ aktivity k druhé. Na očekávané místo zalesňování jeli studenti ještě čistí a zachovalí. V cíli na ně čekala zelená orezlá maringotka, založený sadební materiál, a hrómada motyk, motouzů a kdo měl svoje rukavice, ten patrně vyhrál.

Studenti se po oba dva dny se zalesňováním poprali statečně. První den nebylo stanoviště pro zalesnění úplně ideální. Samej šutrák, hustá buřeň s vysokým podílem kopřiv,…zalesňování druhého dne to už byla procházka parkem. Někteří se hecovali, kdo vysadí víc stromků(sazenic), někteří trpěli po prvním dotyku kopřivy. Těší nás zájem studentů a pedagogů a věříme, že to je pro všechny nezapomenutelný zážitek.

Akce proběhla v termínech 23. a 24. 5. 2017