O nás

Lesní pedagogika jako součást činnosti Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny je alternativou, jak zviditelnit velkoryse pojatou a koncepčně řešenou estetickou úpravu zdejších lesů, ale i hospodářsky zdatné lesní porosty a přírodní rezervace.

ŠLP ML Křtiny nabízí lesní pedagogiku v zázemí celkem 10.265 ha obhospodařovaných lesních pozemků, které tvoří svojí strukturou jedinečný a cenný krajinný prvek s vysokou biodiverzitou. Díky tradičnímu užívání jemnějších způsobů hospodaření v lesních porostech s využitím přirozené obnovy na Vás dýchá jejich přirozená malebnost a jedinečnost.

V našich lesích najdete zákoutí i daleké výhledy, lesní studánky, památné stromy, skupiny okrasných dřevin i lesní palouky, řadu pomníků a pamětních desek souborně označované jako Lesnický Slavín.

Do Do přírodních učeben Vás vtáhne vyškolený tým lesních pedagogů ŠLP ML Křtiny MENDELU

Ing. Monika Bejčková 
 Ing. Zuzana Hubená
Jaroslav Gryc 
 Bc. Miroslav Nivnický
Ing. Marie Procházková
  Bc. Aleš Ždánský