LES VOLÁ SOS

ladmin články, novinky

Zima je období klidu a nízké aktivity všech, kteří v lese žijí a rostou. Jistě stojí za pozornost, jak se složky živé i neživé dokážou přizpůsobit teplotním změnám a jak změní svoji podobu. Běžný návštěvník lesa, nejčastěji lesní dělník, který v lese vykonává svoji každodenní rutinu, bere tyto „lesní pochody“ za samozřejmost. Obyčejní smrtelníci však nevědí, o co přicházejí. Vždyť les v zimě je něco zvláštního!

O tom jsme chtěli v rámci lesní pedagogiky přesvědčit děti ze SOS vesniček Brno. Faktem je, že nemají mnoho příležitostí, jak se s lesem hlouběji seznámit. Dne 18. 2. 2014 se do lesů Školního lesního po

LP2

 

dniku Masarykův les Křtiny, konkrétně na lesní úsek Březinka, polesí Bílovice, vypravila parta osmi dětí pod taktovkou paní Marušky za doprovodu lesního pedagoga.

Věkové rozpětí dětí bylo široké, 7 – 16 let. Vytvořit program tak, aby se do něj všichni zapojili s chutí a pochopením, nebylo snadné. Nadšenost dětí z prostředí, v němž se ocitli, byla veliká, stejně tak i jejich spolupráce. Tvořili jsme myšlenkovou mapu funkcí lesa, poznávali jsme stromy všemi smysly a ujasnili si jejich hlavní zastoupení v našem regionu. Smrk to tedy určitě není! Učili jsme se rozlišovat les, který vznikal přirozeně nebo uměle, odhadovali jeho věk, mluvili o jeho různorodém využití i mrtvém dřevu. Všichni bez rozdílu věku, nedokázali odolávat nástrahám, jako třeba zrcadlící se kaluži. Zvěř se nám vyhýbala obloukem, asi pro ten hučící veselý chumel, ale její pobytové znaky jsme neopomenuli. Výpravu jsme zakončili na Alexandrově rozhledně. Jediným zklamáním byla skutečnost, že čas letí a tak se les musel rozloučit s kopou dětí.