Klub českých turistů

ladmin aktuality, články, novinky

Obora Sokolnice je velmi poutavá díky její krásné historii, Zlatému potoku, daňkům spatřených ve skoku nebo pasoucích se v bažance. Také díky alejím statných jírovců, které sázel ještě poslední z hraběcího rodu Mitrovských. Ve své podstatě je stovky let stejná ale pořád jiná. Porosty tvrdého luhu zaznamenaly další návštěvníky, vytrvalé výletníky s batůžky, dne 21.5. 2014.

Dvorská na dvoře arboreta

ladmin aktuality, články, novinky

Každoročně se vypravuje Základní škola Dvorská z Blanska do křtinského arboreta. Základy je třeba brát od základu. Náš program navazoval na projekt Zlaté české ručičky. O tom, že měl Prof. PhDr. August Bayer, Dr. h. c., i. m. zlaté ručičky, dokazuje dnešní arboretum.

ZŠ Bukovina

ladmin aktuality, články, novinky

Záda hladí ranní déšť, duhou dláždí cestu mou. Zpívá se v jedné písničce a my si tu cestu vydláždili skoro zrovinka tak, přímo na lesní cestu Proklest. Spolu s dětmi 1. – 5. třídy ZŠ Bukovina jsme ověřovali, jak vypadá les po dešti a jak se navzájem ovlivňují živé složky lesního ekosystému. Toho jsme se stali součástí a bylo to fajn.  

Bříza – Březina

ladmin aktuality, články, novinky

V minulosti se jména obcí určovala mimo jiné podle stromů. O tom svědčí i název obce Březina, odvozený od břízy. Bříza je nezaměnitelná, léčivá dřevina, vyskytující se na pasekách, poblíž potoků a ve smíšených lesích. Dříve byla označovaná jako symbol životní energie. Základní škola Březina je svým způsobem také symbolem energie a proto jsme se spolu dne 2. 5. 2014 vypravili …

Lesná lítá po lese

ladmin aktuality, články, Nezařazené, novinky

Na palouku u Buku, jsme dne 30. 4. 2014 přivítaly děti ze soukromé základní školy Lesná. Sálala z nich hromada energie a tak citát na čele jedné z místních studánek: „Vlka živí nohy, orla křídla, člověka srdce“, rozhodně nelhal. Akorát nevím, kdo byl orel a kdo vlk.  Lítali ze stanoviště na stanoviště všichni stejně a možná by trefili do školy i bez …

Den Země na hradě Veveří

ladmin aktuality, články, novinky

Zažil osm století, války i slávu. Hrad Veveří, kdysi královská pevnost se na počátku 50. let 20. století radikálně přeměnil na lesnické učiliště, závodní školu práce a internát. Toto závažné porušení památkové a historické podstaty majetku, se vlivem Správy Státního památkového ústavu v Brně a dalších institucí pomalu dostává do původní podoby. Ještěže tak. Hrad, obklopený zelení vyhlíží ze skalního ostrohu …

Obnovujeme

ladmin aktuality, články, novinky

Jak vznikne nový les? O tom se přesvědčily děti z mateřské školky Křtiny při praktické ukázce v lese, ale také student from Italy, George. Sekero-motyka, provázek a kyblík sazenic, to je všechno, co k tomu potřebujete. Potom chuť do práce, dobrou půdu a zakaboněné počasí. To je cesta k úspěchu, aby se sazenice ujaly. Tak hurá do toho.

SILVA REGINA 30. 3 – 3. 4. 2014

ladmin aktuality, články

Brněnské výstaviště se svojí výstavní plochou 130 000 metrů čtverečních patří mezi jedno z největších výstavišť světa (23. místo). Jeho funkcionalistický ráz ožívá s přílivem veletrhů různorodého zaměření. Ve dnech 30. 3. – 3. 4. 2014 ožil zas. Tentokrát probíhal Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh, největší ve střední Evropě, působivý nejen pro odbornou veřejnost, ale i jak se říká, pro potěchu oka všech.  …

LES VOLÁ SOS

ladmin články, novinky

Zima je období klidu a nízké aktivity všech, kteří v lese žijí a rostou. Jistě stojí za pozornost, jak se složky živé i neživé dokážou přizpůsobit teplotním změnám a jak změní svoji podobu. Běžný návštěvník lesa, nejčastěji lesní dělník, který v lese vykonává svoji každodenní rutinu, bere tyto „lesní pochody“ za samozřejmost. Obyčejní smrtelníci však nevědí, o co přicházejí. Vždyť les v zimě …