Boudo budko, kdo v tobě přebývá?

ladmin Nezařazené

Na půdě habrůveckého polesí, proběhla dne 14. 3. 2014 tradiční akce jara, Ptačí budky. Akce se zúčastnili žáci I. stupně ZŠ Jedovnice. Škola je situována na kopci, což má tu výhodu, že z oken tříd je možné pozorovat okolní lesy i přilehlý rybník. Vybízí se také příležitost, přiblížit dětem dění v lese na vlastní oči. Tak proč ne? „Aktivně se již několik let podílíme na projektech v rámci environmentálního vzdělávání našich žáků, říká ředitel školy, Mgr. Bc. Michal Souček“, který se přidal k rozdováděnému průvodu dětí. Paní učitelky, Mgr. Blanka Svobodová i PaedDr. Helena Smejkalová hlídaly, aby se nám děti neocitly na samé špici smrku!

Péče o ptačí budky je oboustranně přínosná, jak pro ptačí společenstva, tak pro lesníky. Vyvěšováním umělých hnízdních dutin, poskytujeme ptákům přirozený prostor pro hnízdění a ochranu před predátory. Cíleně ovlivňujeme jejich pole působení i rozmnožování. Ptáci nám na oplátku slouží jako aktivní biologická ochrana lesa. Dokážou tlumit šíření hmyzích škůdců, což je zejména ve smrkových porostech žádoucí. Právě ty lemují lesní cestu Šíbrnku, kam jsme se vypravili a připravili sýkorníky pro nově příchozí zpěváčky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA