Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybitMarcus Tullius Cicero
Les je přítel věrný v paměti vás chová jeho paměť jarem vyraší vždy znovaKonšel

Novinky

Valentýnské tvoření

Na Svatého Valentýna v lese

Opět jsme uspořádaly procházku bílovickým lesem a po jeho památkách Lesnického Slavína. Jedním z našich úkolů bylo nakrmit v tomto mrazivém únorovém měsíci lesní zvěř.  Akce se konala ve spolupráci s klubem Réva z Líšně. Přesto, že je Líšeň hned na patě Hádů, většina návštěvníků byla u nás v lese poprvé (a snad ne naposledy). Trasa vedla tradičními zastaveními, ale také místy, kterými běžný smrtelník …

Hledej mámu

Při ranní přípravě na program lesní pedagogiky pozoruji, že teploměr za oknem ukazuje -10 C. Brrr. Tak dnes to bude jen pro otužilce. Těmi otužilci a otužilkami byly maminky s dětmi. Jedna z maminek samou radostí, že nás vidí, ohnula dveře od auta a tak nám to začalo pěkně zvesela. Naším hlavním cílem byla studánka, schovaná pod sněhovou čepicí. Kdo ji v té …

Smyslem naší lesní pedagogiky je nabídka a realizace pozoruhodných programů pro rozvoj Vašich smyslů a navození harmonie v přírodě.

nabídka programů

Pojďte s námi do lesa!

Napište nám, o jaký program by jste měli zájem.

LESNÍ PEDAGOGIKA

Idea rozvoje lesní pedagogiky vznikla z jednoho ze základních poslání Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny – sloužit široké veřejnosti.

Jejím prostřednictvím chceme jednoduchým, přitažlivým a přínosným způsobem přiblížit formou zážitkového učení, her a různých programů všem, kdo o to mají zájem, prostředí lesa a přírody.

Lesní pedagogiku vnímáme jako komunikační nástroj, jehož cílem je napomoci vytvoření souladu mezi lesníky, ochránci přírody, veřejnou správou a lidmi žijícími na venkově i ve městech.

Může vyvíjet iniciativy posilující existenční i funkční význam lesů ve společnosti i v lesnictví samotném.